Завдяки спілкуванню з Богом,
Ти – ТВОРЕЦЬ свого щастя
Твоя мета – досяжна. Прямуй до неї, розвивай себе!
Діючи разом, ми робимо наше життя кращим!

 Українською  По русски

Із книги "Путь жизни" Льва Толстого:

Кажуть, що не треба любити себе. Але без любові до себе не було б життя. Справа лише в тому, що любити в собі: свою душу чи своє тіло.

          

Опитування Опитування про бажання навчатись новому

Стаття розділу Особистості

Деякі основні положення вчення
Живої ЕтикиЖива Етика (Агні-Йога) — це синтетичне науково-філософське вчення про Всесвіт в цілому; про його лад (будову), походження і еволюцію; про Закони Всесвіту; про роль Розумних Сил (Космічного Розуму) в еволюції Всесвіту; про місце людини у Всесвіті, про її тісний зв'язок з Космосом; про еволюцію людини і людського суспільства; про етичні основи Буття і шляхи духовного вдосконалення, як необхідної умови Еволюції.

I.
Згідно Живої Етики, в основі Всесвіту лежить матерія (в найширшому значенні). Вона включає як ті форми матерії, які вивчаються сучасною наукою, так і більш тонкі форми, які науці досі невідомі. Світ розвивається за Космічними Законами, вивчення яких є найважливішим завданням людства. В розвитку Всесвіту бере участь Космічний Розум, частиною якого є людство Землі.

II.
Відомо, що існують три основні форми пізнання: наукове, релігійне і художнє. Жива Етика надає велике значення релігії в історії людського суспільства, проте основну роль на сучасному етапі вона відводить науці. «Світ майбутній, світ вищий, — писала О. І. Реріх, — постає в обладунках променів лабораторних. Саме лабораторії вкажуть на більше значення вищої енергії і не лише встановлять перевагу психічної енергії людини над усіма досі відомими енергіями, але буде виявлена наочна різниця у її якості, і, таким чином, значення духовності буде встановлено повною мірою. Пізнання вищих законів підпорядкує техніку духу, і звідси затвердиться й пізнання вищих цілей, яке призведе до перетворення всієї матеріальної природи. Перетворена природа, перетворений дух народу підкаже й нові кращі форми влаштування життя» (Письма Елены Рерих. 1929—1938. Рига, 1940. Т.2. С.219).

Згідно Живої Етики, галузь науки не може обмежуватися вивченням «кісткової» матерії і «живої речовини» (або біологічних об'єктів), вона повинна включати дослідження думки, свідомості, душі (психеї), психічної енергії, проблеми безсмертя і сенсу життя, які раніше відносилися до сфери релігії. Не лише фізичні, а й психічні, духовні явища повинні стати предметом вивчення науки. Ці ідеї Живої Етики близькі до програми Тейяра де Шардена, який вважав, що «задовільне тлумачення універсуму, навіть позитивістське, повинне охоплювати не лише зовнішню, але і внутрішню сторону речей, не лише матерію, але і дух. Дійсна фізика та, яка зуміє включити всебічну людину в цілісне уявлення про світ». (Тейяр де Шарден. Феномен человека. М.: Наука, 1987 . С.40).
Звичайно, наука зможе виконати свою роль в еволюції людського суспільства лише в тому випадку, якщо вона сама зазнає істотних змін. Вона повинна сміливо відкинути застарілі догми, стати відкритішою і більш натхненною. Науці належить проникнути за межі фізичного плану, в світи тонких енергій, в інші виміри багатовимірного психодуховного простору. Розширюючи сферу діяльності науки, Жива Етика надає основне значення дослідному пізнанню. «Треба збирати всі факти, ще не включені до елементарних підручників, — писав М. К. Реріх. Треба нанизати ці факти з найповнішою сумлінністю, не зневажаючи і не гордуючи» (Рерих Н. К. Обитель Света. М.: МЦР, 1992. С.17).

Що стосується художнього пізнання світу, то, згідно Живої Етики, роль його зростатиме. Ф. М. Достоєвський говорив, що Краса врятує світ. Жива Етика уточнює: усвідомлення Краси врятує світ.

На початок сторінки

III.
Визначним чинником у розвитку людського суспільства Жива Етика вважає Культуру. Тому збереження і примноження культурного багатства всіх народів Землі життєво необхідне для людства. М. К. Реріх створив широкий культурний рух під Прапором Миру. Він розробив Пакт про охорону пам'ятників культури під час військових дій — Пакт Реріха, який пізніше ліг в основу відповідних документів ООН.

IV.
Жива Етика проголошує рівність усіх людей незалежно від статі, расових, національних або соціальних відмінностей. Суспільне життя повинне будуватися на основі згоди всіх народів Землі, на основах колективізму, общинності і співпраці, за пріоритету етичного принципу. Перехід від ворожнечі, конфронтації і розділеності до єднання, згоди і співпраці — найважливіше завдання еволюції на сучасному етапі.
Важливу роль у цьому процесі належить зіграти жінкам, які повинні усвідомити своє космічне призначення, відновити свої зневажені права, принести у світ принципи любові, згоди і високої духовності. Тому наступну епоху Жива Етика називає Епохою Жінки.

V.
Неможливо налагодити щасливе і справедливе життя на Землі, якщо люди залишатимуться неосвіченими і недосконалими. Тому встановлення справедливого суспільного устрою неодмінно повинне супроводжуватись вдосконаленням кожної людини. Людям потрібно долати свої негативні властивості, трансформуючи їх у позитивні якості. Найважливішим завданням на цьому шляху є позбавлення самості, егоїзму (у всіх його видах), закріплення і розвиток самовідданості і терпимості у стосунках між людьми.
Для успішного вдосконалення немає необхідності селитись у печерах, у монастирях, зачинятись і відходити від життя. Жива Етика затверджує активну життєву позицію кожного члена суспільства. У процесі вдосконалення людині необхідно виконувати свій обов'язок перед сім'єю, народом, країною і всім людством. Вона повинна діяти заради Загального Блага.

На початок сторінки

VI.
Найважливішим засобом вдосконалення людини Жива Етика проголошує працю. Не підневільну, а добровільну, творчу роботу — фізичну або розумову. Робота має бути напруженою, але посильною. Первинне значення надається якості праці.
У процесі усвідомленої, спрямованої роботи, при високій її якості, розвивається психічна енергія людини. Жива Етика розглядає психічну енергію як енергію всеначальну, таку, що лежить в основі Проявленого Світу. Це головна Творча Сила Космосу, вона включає всі основні енергії, які є лише її диференціаціями.
Оволодіння психічною енергією веде до розвитку вищих форм свідомості — чуттєве знання і духовне розуміння, частковим проявом яких є інтуіція і осяяння (раптове проясніння свідомості, отримання відповіді).
Жива Етика вказує природний шлях розвитку психічної енергії. Природний шлях є шлях серця, шлях любові і праці, шлях очищення мислення, розвитку високих почуттів і думок через залучення до мистецтва і невпинного сердечного прямування до Світла.

VII.
Щоб успішно просуватися шляхом вдосконалення, необхідно здолати невігластво. Для цього людина має безперервно вчитися. Людина повинна знати досягнення культури минулого і сьогодення, знайомитися з досягненнями науки, вивчати навколишній світ і саму себе. Вчитися, вчитися і вчитися — одна з основних вимог Живої Етики.

VIII.
Жива Етика відкрита для всіх, але не нав'язується нікому. Агітувати, зазивати і нав'язувати свою точку зору Жива Етика вважає недопустимим, вона рішуче виступає проти усіх форм місіонерства. Двері до Палацу Знання широко відкриті, але увійти бажаючий може лише сам.

Пропоную переглянути цитати з книг Живої Етики.

Читайте також витримки із книги Б.М.Абрамова Грані Агні Йоги про Учення Живої Етики – Учення Життя.

Більше інформації можна знайти в Енциклопедії Агні Йоги (російською)

На початок сторінки


За матеріалами wikipedia.org
Опубліковано: 22.06.2008
Останнє оновлення: 27.09.2009